Lesní lázeň – Shinrin-yoku

 

Podstatou této ”preventivní medicíny”, je ponořit se všemi smysly do lesa, do jeho hlubin a nasávat energii, uvolnit se, relaxovat a získat vnitřní rovnováhu.

Toto terapeutické odvětví vzniklo v Japonsku v roce 1982. Primárně šlo o podporu návštěvnosti lesů po celém Japonsku, ale účinky lesů byly tak přesvědčivé a následné vědecké výzkumy potvrdily tyto extrémně pozitivní vlivy na náš organismus. Tyto pozitivní účinky mají na svědomí látky zvané fytoncidy, které vylučují stromy. 

 

Lesní lázeň je vhodná pro všechny. Funguje jako preventivní medicína a vzhledem k účinkům, které má na náš organismus, dokáže pomoci i lidem s různými obtížemi. Vědecké studie prokazují, že terapie lesem dokáže snížit krevní tlak, ustálit tepovou variabilitu, snižuje hladinu stresových hormonů kortizolu a adrenalinu, podporuje parasympatický nervový systém, tedy reakce “odpočívej a obnov síly“ a zlepšuje a prodlužuje dobu spánku.

V půdě se nacházejí neškodné bakterie Mycobacterium vaccae, které podporují tvorbu serotoninu a působí pozitivně i na neurony spojené i s imunitním systémem. Jinými slovy, půda stimuluje imunitní systém a díky silnější imunitě se cítíme šťastní*

Čas strávený v lese také napomáhá našemu tělu k tvorbě NK buňek (natural killer cells – ‚zabijácké buňky‘). Jejich zásadní funkcí je obrana proti virovým, bakteriálním a parazitárním infekcím. NK buňky nejsou jenom výlučně předurčeny k zabíjení, ale mají velký význam regulační – poskytují signály v adaptivní imunitě, kde ovlivňují zejména T lymfocyty a dendritické buňky. Porucha funkce NK buněk může být spojena se zvýšenou autoimunitní dispozicí a vznikem autoimunitních chorob.**

Jeden den v lese zvýší počet NK buněk v průměru o 40%, dva dny v lese až o 50%. Po jednom dni v lese vydrží takto zvýšená hladina NK buněk sedm dní, dva až tři dny v lese dokáží zvýšit hladinu NK buněk až na třicet dní. Jinými slovy, pokud budete lesní lázeň absolvovat alespoň jednou týdně, budete si udržovat silnější a stabilnější imunitní systém.

My věříme, že do budoucna se terapie lesem stane uznávanou terapií i v Českém zdravotnictví, tak jako tomu je v Japonsku, kolébce Shinrin-yoku.

 

¨Podívejte se hluboko do přírody a pak snáze porozumíte úplně všemu.¨

Albert Einstein

* Shinrin-yoku: The art and Sience of Forest Bathing, Dr. Qing Li, ISBN 978-80-7549-765-9

**https://www.wikiskripta.eu/w/NK_bu%C5%88ky