PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Naše příměstské tábory jsou environmentálně založené. Odehrávají se na pozemcích Drmalské Myslivny a v okolní přírodě. Jeden den je věnovaný žvířatům i stromům Evropy v rámci Chomutovského Zooparku, kde strávíme celý den. Snažíme se dětem ukázat základní životní principy, posílit vztah k přírodě a naučit je, jak se o sebe ve volné přírodě postarat. Krom jiného je naším cílem, aby děti chápaly důležitost udržitelnosti a šetrnosti vůči naším zdrojům, jako je voda, suroviny, potraviny a materiály, které nám příroda dodává.
Naše děti jsou naší budoucností a my usilujeme o budoucnost, kde můžeme mít dostatek všeho, co k životu potřebujeme. Tímto směrem chceme děti vést.

Tábory jsou určeny pro děti ve věku 6 – 12 let.

Termíny:

  • 3.7. – 7.7.2023

  • 24.7. – 28.7.2023
0
Počet volných míst 3.7.-7.7.2023
0
Počet volných míst 24.7.-28.7.2023
Místo konání:

Příměstský tábor se koná na Drmalské Myslivně. Ta bude sloužit jako základna a místo pro dodržování pitného režimu a stravování. Většinu času se ale budeme pohybovat v okolní přírodě.

Stravování:
Vaše děti dostanou vydatnou dopolední svačinku. Oběd je zajištěný v restauraci Myslivna a odpoledne bude druhá svačina. Jídelníček bude zveřejněn před konáním tábora.
Pitný režim je nezbytný a je obstaráván po celý den.
(V případě nutnosti úpravy stravy individuální domluva)
Denní program:
7:45 – 8:00 příjezd dětí
8:00 – 9:00 představení organizace programu dne
9:00 – 11:30 svačina a dopolední program
11:30 – 13:00 oběd
13:00 – 16:00 odpolední zážitkový a volnočasový program
15:30 – 16:00 Vyzvedávání dětí

Cena příměstského tábora:

2900 Kč za jedno dítě (+ sourozenec 2500 Kč)

Cena zahrnuje 5 dní účast na příměstském táboře, stravu a pití

Kdo bude s dětmi
Ondřej Mráz – vedoucí tábora, zakladatel organizace,
Praxe – lektor dětí v rámci spolku Lesní lázeň, z.s., Působení na táborech Zooparku Chomutov, asistent pedagoga
2 asistenti se zkušenostmi s dětským kolektivem
Přihlášení dítěte:
 

Vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku odešlete naskenovanou nebo vyfocenou na emailovou adresu tabor@lesnilazen.cz. Originál přihlášky předáte první den konání tábora.
Přihláška obsahuje základní informace o příměstském táboru, platební údaje, co by mělo dítě mít s sebou, kontaktní údaje na osoby vyzvedávající dítě, případně potvrzení, že bude dítě docházet a odcházet samo a všeobecné smluvní podmínky.

Co se děti naučí • Kdo žije v lese, jak les funguje a co nám dává
 • Proč je voda k životu tak důležitá, kde se bere a jak jí šetřit
 • Proč potřebujeme k životu vzduch, kde vzniká a jak zajistit, aby ho byl dostatek
 • Úrodná země je potřeba k pěstování plodin a zdravému růstu rostlin a stromů. Jak se starat o naší zem je dalším tématem
 • Oheň nám slouží už tisíce let. Ale když k němu nechováme dostatečný respekt, může nám ublížit. Jak ho krotit a jak rozdělat se také naučíme
 • Jak se o sebe postarat v přírodě, co je nebezpečné a co ne, jaké jsou světové strany a jak je určit, čím si naplnit břicho a najít cestu domů
 • Co jsou udržitelné zdroje a jak jich využívat
 • Posílit svůj vztah k přírodě a chovat respekt ke všemu živémuFotografie z tábora 18.7. – 22.7.2022

IMG_0141

Kdo za táborem stojí..

Jmenuji se Ondřej a moje láska k přírodě, přirozený klid a umění tento klid předávat mne zavedly k japonské metodě Shinrin-yoku a myšlence se jí naplno věnovat. Provázet ostatní po cestě poznání lesa tak, jak ho ještě neviděli.

Má cesta mi ukázala, že se chci věnovat především základu naší společnosti a to dětem. Jsou naše budoucnost a příroda je naší spoučástí. Proto jsem se rozhodl je spojit a ukázat dětem, že společná cesta s přírodou, je pro naší budoucnost velice důležitá.