Lesní lázeň, z.s.

Čemu se věnujeme

Proč vznikla Lesní lázeň, z.s.

Za několik posledních desetiletí se potřeby naší společnosti zásadně změnily. Nastala doba technologií a vše kolem nás se  zrychluje. Mládež tráví více času u obrazovek mobilních telefonů a tabletů. Přicházejí tak o kontakt s reálným světem a v mnohých případech na technologiích vzniká závislost.

Pedagogové jsou vedeni k tomu vykonávat své povolání formou, jaká je vyčerpává.

Jsou zde i další skupiny zaměstnanců, kteří vykonávají extrémně náročná a stresová povolání, vedoucí k syndromu vyhoření a úzkostem.

Kam směřujeme

Studie prof. Radka Ptáčka a kolektivu, z roku 2018 na téma Syndrom vyhoření a životní styl učitelů českých základních škol ukazují, že z 2394 dotázaných učitelů 53,2% uvádí, že jejich práce je pro ně zdrojem dlouhodobého stresu vedoucího k vyhoření.  Vyhoření také silně koreluje s mírou depresivity a je proto znepokojivé, že až 15,2% učitelů uvádí střední až těžkou míru deprese. Pouze 16% učitelů uvádí absenci syndromů vyhoření.

Přes 70% zaměstnanců, není spokojeno s prací, kterou vykonávají, zažívají stres, deprese, úzkosti.

Je čas zaměřit pozornost na skupiny lidí vykonávající extrémně náročné a stresové profese. Jako jsou právě učitelé, zdravotníci, ošetřovatelé, vychovatelé. Stejně tak lidé, kteří tráví většinu pracovní doby v uzavřených prostorách a v sedě. Zaměstnanci knihoven, úřadů apod.

A v neposlední řadě na ty, na kterých stojí naše budoucnost. Na naše děti.

Naše vize

 

Lesní lázeň nebo také terapie lesem, je metoda původem z Japonska. Vznikla v osmdesátých letech dvacátého století a už téměř čtyřicet let se rozvíjí a šíří do celého světa. Tato výzkumy ověřená metoda má za účinky: snížení hladiny stresu, ustálení hladiny krevního tlaku, posílení imunitního systému, zlepšení kvality a délky spánku, snížení hladiny cukru v krvi, zlepšení kardiovaskulárního a metabolického systému, zlepšuje soustředění a paměť a podporuje naší celkovou pohodu.  

Připravili jsme akreditovaný kurz MŠMT pro pedagogy, aby na každé škole mohla být Lesní lázeň a výuka o fungování lesního ekosystému zavedena do školních osnov. Tím chceme docílit jiného úhlu pohledu na les a přírodu jako takovou pro studenty, ale i pro pedagogy. Uvědomujeme si, že pokud bude spokojený a odpočatý pedagog, lépe se mu bude pracovat se studenty a i oni budou více uvolněni a spokojeni.

Zaměstnanci vykonávající náročné a stresové povolání se skrze lesní lázeň mohou naučit, jak čerpat v přírodě energii a sílu a díky tomu lépe zvládat pracovní prostředí a náročné pracovní vypětí.

Naši partneři

V rámci Nadace Lilie a Karla Janečkových jsme absoloventy akcelerátoru 3-2-1 Dílna.

Byli jsme vybráni mezi 12 jedinečných projektů, které mají sociální přesah a mohou být přínosem naší společnosti.